Elementy architektury

Oferujemy różne elementy:

  • donice

  • ławki

  • obudowy (z różnym zastosowaniem)

  • gzymsy

  • elementy cięte do 5m długości

Detale i obróbka ręczna Jest to ważna część naszej pracy. Wykonujemy każde możliwe prace kamieniarskie, przy użyciu również prastarych technik kamieniarskich. Potrafimy nadać kamieniu swoisty charakter, obrabiając go na wiele różnych sposobów. Rustykalne wykończenia, groszkowanie, boniowanie, szpicowanie, szarowanie są często przez nas wykonywane szczególnie na konserwatorskich obiektach .